• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th

 

“พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมสะดวก สาธารณสุขดี เศรษฐกิจดี มีความรู้ก้าวไกล สิ่งแวดล้อมปลอดจากมลพิษ”     กิจกรรม ลอยกระทง ปี2565


     มอบถุงยังชีพให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม..>>>


     ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ ป่าโคกหนองไผ่ หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 14..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (2)องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ปี 65องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
3 การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี65องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
4 รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำเเหน่งที่ว่างองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
5 โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ของ อบต.เมืองคง ปรงบประมาณ 2564องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
6 ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลเมืองคง เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 และปี พ.ศ.2566-2570 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
7 ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
8 รายงานการเงินประจำปี 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 มาตรา 72องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
9 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองคง เปิดรับสมัครนักเรียน
10 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565
 1. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 พ.ย. 2565 13

 2. ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องพิมพ์ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ย. 2565 14

 3. ซื้อวัสดุยางรถยนต์ และแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 9296 นครราชสีมา ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2565 20

 4. จ้างซ่อมแซมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 9296 นครราชสีมา ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ย. 2565 21

 5. จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565 21

 6. จ้างเหมาในการตกแต่งและการจัดสถานที่พร้อมขบวนแห่ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ย. 2565 21Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ / E-SERVICE
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.235.180.193
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 6 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 1219 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 5628 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 8961 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559