• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th

 

“พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมสะดวก สาธารณสุขดี เศรษฐกิจดี มีความรู้ก้าวไกล สิ่งแวดล้อมปลอดจากมลพิษ”     กองส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปี 2566 เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยเชิ้อไมคอร์ไรซา..>>>


     กองส่งเสริมการเกษตร จัดฝึกอบรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปี 2566 เพื่อให้เกษตรกรได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มา และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยเชิ้อไมคอร์ไรซา..>>>


     โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (เก็บเห็ด) ประจำปีงบประมาณ 2666..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
2 ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ
3 
สรุปการประเมินมาตรฐานขึั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
4 ประชาสัมพันธ์ 5 ขั้นตอน ป้องกันมิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงให้ชำระภาษีที่ดินฯองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
5 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
6 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
7 ประกาศสภาฯขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมองคงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
8 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ อรับโอน(ย้าย) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก จำนวน 1 อัตรา โทร 086-3147994
9 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
10 กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย Nogift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
 1. จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน้ำ บ้านหนองสรวง หมู่ที่3 บริเวณท่อลอดคลองสาธารณประโยชน์ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566 9

 2. จ้างซ่อมแซมถนนดิน บริเวณฝายน้ำล้น นานางบุญเรือน บุญนาดี บ้านโนนพิมาน หมู่ที่9 ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 ธ.ค. 2566 9

 3. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ธ.ค. 2566 11

 4. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ลูกรัง จำนวน 48 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ย. 2566 18

 5. จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ2566 ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 พ.ย. 2566 16

 6. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 จำนวน 50 รีม ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566 17

Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ / E-SERVICE
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 18.206.12.157
ออนไลน์ 1 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 20 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 644 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 23365 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 33798 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559