• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง    

30 พ.ย. 64 23