• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้าง รหัสสายทาง นมถ.247-22 บ้านหนองเสากี่เชื่อมกับบ้านหมัน

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง    

22 ก.พ. 65 35