• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ราคากลางก่อสร้าง สายหน้าวัดสหมิตรวนาราม หมู่ที่ 8 เชื่อมกับสี่เเยกโนนมะเกลือ ตำบลดอนใหญ่

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง    

7 มี.ค. 65 174