• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนในเขตตำบลเมืองคง เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2565 และปี พ.ศ.2566-2570

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง    

19 พ.ค. 65 111