• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง    

11 พ.ย. 65 159