• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
หมู่บ้าน/ชุมชน

 

หมู่ที่ 1

บ้านห้วยน้อย

หมู่ที่ 2

บ้านโคกเพ็ด

หมู่ที่ 3

บ้านหนองสรวง

หมู่ที่ 4

บ้านโนนตาล

หมู่ที่ 5

บ้านหนองเสากี่

หมู่ที่ 6

บ้านโนนวัด

หมู่ที่ 7

บ้านตะคร้อ

หมู่ที่ 8

บ้านกุดรัง

หมู่ที่ 9

บ้านโนนพิมาน

หมู่ที่ 10

บ้านดอนดู่

หมู่ที่ 11

บ้านคงสามัคคี

หมู่ที่ 12

บ้านหนองบง

หมู่ที่ 13

บ้านโกรกตะไก้

หมู่ที่ 14

บ้านหนองสมอ

หมู่ที่ 15

บ้านโนนสูง

หมู่ที่ 16

บ้านผาสุข

หมู่ที่ 17

บ้านห้วยสมบูรณ์

หมู่ที่ 18

บ้านตะคร้อสามัคคี