• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
วัด/โรงเรียน


วัดมี  8  วัด

1. วัดบ้านโคกเพ็ด    ที่ตั้งบ้านโคกเพ็ด

2. วัดบ้านโนนตาล   ที่ตั้งบ้านโนนตาล

3. วัดบ้านโนนวัด    ที่ตั้งบ้านโนนวัด           

4. วัดป่าสหมิตรวนาราม  ที่ตั้งบ้านกุดรัง   

5. วัดบ้านโนนพิมาน ตั้งบ้านโนนพิมาน

6. วัดหนองบง   ที่ตั้งบ้านหนองบง         

7. วัดดอนดู่ทอง    ที่ตั้งบ้านดอนดู่  

8. วัดป่าอรัญญวาสี     ที่ตั้งบ้านโคกเพ็ด

 

มีสำนักสงฆ์  2  แห่ง

1. สำนักสงฆ์สวนป่าหนองเสากี่   ที่ตั้งบ้านหนองเสากี่

2. สำนักสงฆ์สุทธามณี           ที่ตั้งบ้านห้วยน้อยสมบูรณ์

 

โรงเรียน  5  แห่ง

1. โรงเรียนบ้านโคกเพ็ด

2. โรงเรียนบ้านตลุกหินปูน

3. โรงเรียนชุมชนคงวิทยา

4. โรงเรียนบ้านหนองบง

5. โรงเรียนเมืองคง

 

สถาบันอาชีวศึกษา  1  แห่ง

1. วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยคง

 

ศูนย์เด็กเล็ก  1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง