• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศใช้ระเบียบสภาฯว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง    

6 ม.ค. 66 54