• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

20 มี.ค. 66 532