• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง สุจริต โปร่งใส อบต.เมืองคง ในสะอาด 2566 และงดรับ งดให้

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

29 มี.ค. 66 204