• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(อุดหนุนเฉพาะกิจ) หมู่ที่ 5และหมู่ที8

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง    

21 ม.ค. 65 33