• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราค่าจ้างก่อสร้างถนน คสล.ทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.247-03 สายบ้าน โคกเพ็ด หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองคง เชื่อมบ้านเก่าคร้อ ตำบลหนองมะนาว

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง    

6 ธ.ค. 65 50