• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรุปการประเมินมาตรฐานขึั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง    

13 ก.ค. 66 111