• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th

 

“พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมสะดวก สาธารณสุขดี เศรษฐกิจดี มีความรู้ก้าวไกล สิ่งแวดล้อมปลอดจากมลพิษ”     โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว (เก็บเห็ด) ประจำปีงบประมาณ 2666..>>>


     โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566..>>>


     โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565..>>>ข่าวประชาสัมพันธ์
1 สรุปการประเมินมาตรฐานขึั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
2 ประชาสัมพันธ์ 5 ขั้นตอน ป้องกันมิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงให้ชำระภาษีที่ดินฯองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
3 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตัดหญ้า เก็บขยะ ทำความสะอาด ถนนสายหลัก ถนนสายรอง ถนนในหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
5 ประกาศสภาฯขอเชิญประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมองคงองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
6 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ อรับโอน(ย้าย) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก จำนวน 1 อัตรา โทร 086-3147994
7 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
8 กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย Nogift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
9 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
10 
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
 1. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ย. 2566 4

 2. ซื้อวัสดุก่อสร้าง ลูกรัง จำนวน 72 ลูกบาศก์เมตร ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 2566 9

 3. ซื้ออุปกรณ์สำหรับสาธิตการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566 10

 4. จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2567 ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2566 10

 5. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 2566 12

 6. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 5 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.ย. 2566 16

Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ / E-SERVICE
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.239.59.31
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 125 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2786 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 16800 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 27233 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559