• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th

 

“พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมสะดวก สาธารณสุขดี เศรษฐกิจดี มีความรู้ก้าวไกล สิ่งแวดล้อมปลอดจากมลพิษ”     กิจกรรมส่งเสริมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566


     กีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566


     อบต.เมืองคง NO Gift Policy งดรับ งดให้ของขวัญข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ อรับโอน(ย้าย) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก/ชก จำนวน 1 อัตรา โทร 086-3147994
2 
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
3 กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย Nogift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
4 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566
5 
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของทีดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ปี 2566องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
6 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภาย(EIT)
7 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)
8 
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง พ.ศ.2566องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
9 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2565องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
10 รายงาน info ปี 2565
 1. จ้างเหมาจัดอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง วันที่ ๑ - ๓o เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566 5

 2. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566 7

 3. ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี รสจืด เปิดภาคเรียนที่ 1-2566 เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ.2566 ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2566 14

 4. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 26 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2566 11

 5. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2566 11

 6. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2566 10

Facebook
ช่องทาง ร้องเรียน ร้องทุกข์ / E-SERVICE
ผลิตภัณฑ์ OTOP

  
  
  
  
  
วีดีโอ กิจกรรม

อ่านทั้งหมด
แหล่งท่องเที่ยว


  
  
  
  
  
เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รวมลิงค์
สถิติ
ip ของคุณ คือ 3.238.111.130
ออนไลน์ 2 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 24 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้ 329 คน
ผู้เข้าชมปีนี้ 9229 คน
ผู้เข้าชมทั้งหมด 19662 คน
เริ่มนับ วันที่ 4 ก.พ. 2559