• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th
ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโครงการให้สิทธิเอกชนดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน ฯลฯ (2 ร่างสัญญา))

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง    

10 ก.ค. 66 125