• โทร.0-4446-9262
  • info@khongcity.go.th

ประกาศ-คำสั่ง

ประกาศผู้ผ่านการยื่นข้อเสนอโครงการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการนำไปผลิตไฟฟ้า ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อเปิดแฟ้ม)

       

15 ก.ย. 66 229